Obsługa wspólnot mieszkaniowych⇒ utrzymanie w czystości osiedli,

⇒ sprzątanie klatek schodowych,

⇒ utrzymanie terenów zielonych.