Prace na wysokościach⇒ prace alpinistyczne,

⇒ drobne naprawy elewacji.